Kahramanmaraş İlinde Karada Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi

Ali KAYACI, Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR
2.234 1.128

Öz


ÖZET: Bu çalışma; Kahramanmaraş'ta karada su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin sahip oldukları teknik imkânlar ile karşılaştıkları problemleri belirlemek ve elde edilecek bilgilere göre sektörün gelişmesini sağlayacak çözüm önerileri ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Bölgede ruhsatlı olarak su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan toplam 15 işletme tespit edilmiştir. Bunların tamamına gidilerek, yüz yüze görüşülerek anket çalışması yapılmıştır. İşletmelerin mevcut durumu ve problemlerini ortaya koymaya yönelik veriler toplanmıştır. Bu işletmelerin toplam proje kapasiteleri 6529 ton/yıl iken toplam üretim kapasiteleri 2991 ton/yıl olarak saptanmıştır. Ortalama yem değerlendirme oranı (FCR) 1,28 olarak bulunmuştur. Havuzların verimli kullanılmadığı, stok yoğunluğunun düşük olduğu belirlenmiştir. Kahramanmaraş'taki işletmelerde gerek yapısal, gerekse işletme yönetimi açısından çeşitli eksiklikler belirlenmiştir. Kahramanmaraş'taki, su ürünleri yatırım projeleri bilimsel verilere uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Alabalık, alabalık üretim işletmeleri, yapısal özellikler, Biyoteknik özellikler.

Structural and Bio-Technical Analysis of Aquaculture Farms in Land in Kahramanmaras

ABSTRACT: This study was carried out by the aim of determining the feasibilities, structural and bio-technical problems of aquaculture facilities in land in the Kahramanmaras. Total 15 fish farms licensed located in the fresh water, were determined. All of them were visited and interviewed with their owner face to face and data were collected in order to determine present condition of fish farms and their problems. Although total project capacities of farms were 6229 tons/year, the actual production was determine 2991 tons/year. The following results were obtained from this study; the average feed conversion rate was 1.28. We have determinate that ponds don't productive use and stock density is very low. In Kahramanmaras, aquaculture investments must prepare to belong scientific data.

Key Words: Trout, trout farms, structural feature, bio-technical feature


Tam metin:

PDF (English)