Karaman - Ayrancı Tuzlu Alkali Topraklarının Islahında Jips Kullanımı

İsmail TAŞ, Ahmet ÖZTÜRK
1.903 1.109

Öz


Dünyadaki tarım alanlarının %15'i erozyonla birlikte fiziksel ve kimyasal bozulmayı da içeren toprak
tuzluluğunun etkisinde bulunmaktadır (Wild, 2003). Bu oran ülkemizde sulanan alanlar içinde %32 civarındadır.
FAO'nun tahminlerine göre de sulanan alanların neredeyse yarısı yani %50'si tuzluluk tehdidi altında
bulunmaktadır. Karaman ili Ayrancı ilçesinde bulunan çalısma alanı topraklarının elektriksel iletkenlik değeri 40.6
dS m-1'ye ve Değisebilir Sodyum Yüzdesi (DSY) değeri ise 49'a kadar yükselmektedir. Alanda, 60 cm'lik ıslah
derinliği dikkate alınmıs ve toplamda 150 cm yıkama suyu uygulanmıstır. Islah materyali olarak jipsin, yıkama
yöntemi olarak da aralıklı göllendirme yönteminin kullanıldığı durumda, dikkate alınan toprak derinliğindeki
mevcut DSY değerlerinin planlanan 10 değerine düstüğü belirlenmistir.

Tam metin:

PDF (English)