Crimean Congo Hemorrhagic Fever: Assessment of four mild cases in Kahramanmaras

Hasan UÇMAK, Ömer Faruk KÖKOĞLU, Selma GÜLER, Remzi TOPRAK, Ekrem KİREÇCİ, Mustafa Haki SUCAKLI
3.524 1.116

Öz


Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CCHF), usually acquired through a tickle bite, is a viral disease with high mortality and morbidity. Typical symptoms are fever, headache, profound malaise, nausea and hemorrhagic manifestations. In this study, we aim to discuss the clinical features of four patients with CCHF infections diagnosed by ELISA and PCR since 2008 in Kahramanmaraş. Three cases were men and one was woman and mean age was 54 (min-max:34 -74). They came from Andırın region of Kahramanmaras city. All of them were farmers and had anamnesis of tick bite. The common symptoms in all cases were fever, headache and nausea. Three cases had bleeding symptoms (each one from the nose, teeth and vagina). The fourth case had no bleeding. Common blood test revealed leukopenia, trombositopenia, and high liver enzymes (ALT, AST). Three patients had elevated Lactic Dehydrogenase and two cases had elevated Creatinin Kinase. Similar medical therapy such as ribavirin, antibiotics, stomach protective and fluid replacement therapy was given to all patients for 7-10 days. No complication was encountered in any patient. They recovered completely. If patients coming from risky region have got high fever and headache, tick bite must be asked in history taking.

Key words: Crimean Congo Hemorrhagic Fever, ticks, infection

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Kahramanmaraş'ta Dört Hafif Klinik Olgunun Değerlendirilmesi

 

ÖZET: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) kene ısırmasıyla geçen morbidite ve mortalitesi yüksek bir viral hastalıktır. Tipik semptomları ateş, baş ağrısı, ileri derece halsizlik, bulantı ve kanama kliniği gösterir. Bu çalışmada, Kahramanmaraş'ta 2008 tarihinden itibaren ELİSA ve PCR yöntemi ile KKKA tanısı konulan 4 olgunun klinik özellikleri irdelendi. Olguların üçü erkek, biri kadın idi ve yaş ortalamaları 54 (34-74) idi. Olguların tümü Andırın ilçesinden gelmişti ve çiftçiydi. Olguların tümünde kene ısırığı öyküsü vardı. Tüm olgularda ateş, başağrısı ve halsizlik yakınması vardı. Bir olguda burun kanaması, bir olguda da diş eti bir olguda da vajinal kanama öyküsü vardı. Dördüncü olguda ise kanama yoktu. Laboratuvar bulguları incelendiğinde; tüm olgularda lökopeni, trombositopeni, karaciğer enzimlerinde (ALT, AST) yükselme saptandı. 3 olguda Laktik Dehidrogenaz yüksekliği, 2 olguda ise kreatin kinaz yüksekliği belirlendi. Tüm olgularda hastalara 7-10 gün boyunca, ribavirin, antibiyotik, mide koruyucu ve sıvı replasman tedavisi verildi. Hiçbir olguda komplikasyon görülmedi. Olguların tümü È™ifa ile taburcu edildi. Özellikle riskli bölgelerden gelen ve yüksek ateş ve kanama bulguları olan hastalar, kene ısırığı öyküsü yönünden sorgulanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, keneler, enfeksiyon

 

Tam metin:

PDF (English)