Kahramanmaraş'ın Tarihine Işık Tutan Anıt Ağaçlar

Seyran PALABAŞ UZUN, Nuri BOZALİ, Fatih SİVRİKAYA
2.528 1.401

Öz


Özet

Bu çalışma ile ülkemizde sürdürülmekte olan doğa koruma ve anıt ağaç envanteri çalışmalarına katkıda bulunarak Kahramanmaraş ilinin kültürel mirasına sahip çıkmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda, yapılan arazi çalışmaları neticesinde Kahramanmaraş ilinde dokuz adet Doğu Çınarı (Platanus orientalis L.) bireyi boyutsal anıt ağaç olarak tespit edilmiş, bu ağaçlara ait tepe çapı, kabuklu çap, kabuklu çevre, ağaç boyu, tahmini yaş ölçümleri yapılmış ve bunların korunması için farkındalık oluşturmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anıt Ağaç, Doğu Çınarı, Kahramanmaraş

The Monumental Trees Showing the Way to Kahramanmaraş History

Abstract

The objective of this study is to take care of the cultural heritage of the province of Kahramanmaras by contributing to ongoing nature conservation and monumental tree inventory works in our country. In this context, nine oriental plane trees (Platanus orientalis L.) were identified as the dimensional monumental tree as a result of the field work in the province of Kahramanmaras. The crown diameters of tree, diameters at breast height, tree perimeters, tree heights, and estimated ages were measured and tried to create awareness for their protection.

Keywords: Monumental tree, Oriental plane, Kahramanmaraş


Tam metin:

PDF (English)