Kırmızı Ette Campylobacter Türlerinin Varlığı ve Antibiyotik Dirençliliğinin Belirlenmesi

ÖZLEM TURGAY, Hakan BOZDOĞAN
2.296 1.067

Öz


 

ÖZET: Kahramanmaraş'ta değişik kasap ve marketlerden alınan 50 adet yağsız, kuşbaşı kırmızı et örneğinde Campylobacter türlerinin varlığı ve antibiyotik dirençliliği incelenmiştir. Çalışmada incelenen, 50 örneğinin 11'inde Campylobacter spp. tespit edilmiş ve bunların 3 tanesinin termofilik olduğu belirlenmiştir. Campylobacter türleri ile kontamine olduğu saptanan 3 kırmızı et örneğinde 2 adet Campylobacter jejuni, 1 adet C. coli belirlenmiştir.

İdentifiye edilen C. jejuni ve C. coli nalidiksik asite (30 μg/ml) dirençlilik göstermiş, sefalotine (30 μg/ml)  karşı duyarlı bulunmuştur. Yapmış olduğumuz çalışmada C. jejuni ve C.  coli izolatları ofloksasin, penisilin, tobramisin, amoksillin, imipenem, vankomisin, ampisilin, levofloksasin, amikasin antibiyotiklerine karşı dirençli, gentamisin, neomisin, eritromisin, kloromfenikol, siproflaksasin ve tetrasiklin'e karşı ise duyarlı olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Campylobacter spp., C. jejuni, antibiyotik dirençliliği, kırmızı et.

 

Presence of Campylobacter Species And Antibiotic Resistance In Beef Samples

 

ABSTRACT: Presence of Campylobacter species and antibiotic resistance were studied in 50 lean, cubed beef samples, purchased from supermarkets and local butchers of Kahramanmaraş. According to the findings, 11 of 50 ground beef samples (22 %)  were found to be positive for Campylobacter spp. In 3 positive samples, 2 were identified as C. jejuni and 1 was C. coli, respectively.

C. jejuni and C. coli,  were resistable to nalidixic acid (30 μg/ml), but susceptible to cephalothine, C. jejuni and C. coli isolates were resistable to ofloxacine, peniciline, tobramycine, amoxicilline, imipenem, vancomycine, ampicilline, levofloxacin, amikacin. On the other hand C. jejuni isolates were susceptible to gentamicin, neomycin, erythromycin, chloromphenicol, ciprofloxacin, tetracycline.

Key Words: Campylobacter spp., C.  jejuni, antibiotic resistance, beef


Tam metin:

PDF (English)