Kahramanmaraş Menzelet Baraj Gölü Çevresindeki Coleoptera Faunası Üzerine Ön Bir Araştırma

Özkan Öner ÖZTÜRK, Özlem KALKAR
2.230 1.018

Öz


 

ÖZET: Bu araştırma Kahramanmaraş ili Menzelet Baraj Gölü çevresinde 2007–2008 yılları arasında yapılmıştır. Çalışmanın amacı, Ceyhan Havzası'na dâhil olan bu bölgedeki Coleoptera faunasının belirlenmesi için ön çalışma yaparak yörenin biyoçeşitlilik açısından zenginliğini göstermektir. Araştırma sonucunda Coleoptera takımına ait 19 familya ve 32 böcek türü belirlenmiştir. Bu familyalardan Buprestidae ve Scarabaeidae araştırma bölgesinde tür çeşitliliği en fazla olan familyalar olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca toplanan türler arasında Cetonia aurata  L. (1761) ve Scarabaeus sacer L. (1758) örnek sayısı en fazla olan türler olduğu tespit edilmiştir. Toplanan böcek türleri toplandıkları yer ve tarih bilgileriyle birlikte sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Kahramanmaraş, Menzelet Baraj Gölü, Böcek Faunası, Coleoptera, Biyoçeşitlilik.

 

The Preliminary Study on the Coleoptera Fauna of the Menzelet Dam's Region, in Kahramanmaraş Province

 

ABSTRACT: This study was carried out at Menzelet Dam in Kahramanmaraş province in 2007-2008. The aim of this preliminary study was to determine fauna of Coleoptera and to show richness of bio-diversity of this region in Ceyhan Basin. The results obtained in this study indicated that, 32 insect species belonging to 19 families were determined. Among these families, Buprestidae and Scarabaeidae were the most recorded families and Cetonia aurata L. (1761) and Scarabaeus sacer L. (1758) were the most abundant species in terms of insect species diversity in the study region. The insect species are presented together with collecting dates and locality data.  

Key Words: Kahramanmaraş, Menzelet Dam, Insect Fauna, Coleoptera, Biodiversity

 


Tam metin:

PDF (English)