: Tarandığı İndeksler

Dergimiz CAB Abstracts, AGRIS, Goole Akademik ve TÜBİTAK/ULAKBİM (Yaşam Bilimleri) Ulusal Veri Tabanlarına Girmektedir. Akademik DizinAraştırmax, EBSCO, ISC, DRJI, DOAJ (Directory of Open Access Journals) ve SCOPUS'a dahildir.
ISSN: 1309-1743