Kişiler

Danışmanlar Kurulu

Prof.Dr Vytautas TAMUTİS, Uniwersytet Aleksandra Stulginskisa, Inst Biol & Biotechnol Roslin, LT-53361 Litwa, Latvia, Litvanya

Prof.Dr. Wayne GARDNER, The University of Georgia, College of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Entomology, Griffin, GA, A.B.D, Amerikan Samoası

Prof.Dr Stanıslaw HURUK, The Jan Kochanowski University Department of Zoology and Biological Didacticts, Polonya

Prof. Dr. Halil Kırnak, Erciyes Univ. Ziraat Fak. Biyosistem Müh.Yeşim Yalçın Mendi, Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr. Şebnem Şeküre Ellialtıoğlu, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Türkiye

Dr. Tugay Ayaşan, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yemler ve Hayvan Besleme Bölümü, Adana, Türkiye, Türkiye

Prof. Dr. İsmet BOZ, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics, ismet.boz@omu.edu.tr, Türkiye

Prof. Dr. Kerim Mesut Çimrin, Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkiye

Dr. Eslam Faid-Allah, Minoufiya University, Agriculture Faculty, Animal Production Department, Alexandria, EGYPT, Mısır

Prof.Dr. Rüştü Hatipoğlu, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü


Khalid Mahmood Khawar, Ankara Üniversity, Crop Sciences, Türkiye

Prof.Dr İdris Oğurlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi, Türkiye

Doç.Dr. Gulgun Tiryaki, ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, ÇANAKKALE, Türkiye

Prof.Dr. Jose Cola Zanuncio, Federal univ. of Vicosa Department of Entomology Minos Gerais, Brezilya