Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal Of Natural Sciences

135.295 127.632

Journal Homepage Image

Veri Tabanı / Indexed by

TUBİTAK ULAKBİM TR Dizin Yaşam Bilimleri Veri Tabanı

http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/

http://scholar.google.com.tr veri tabanları,

DOAJ http://www.doaj.org (Directory of Open Access Journals) veri tabanı,

International Scientific Indexing (ISI) 

Akademik Dizin http://www.akademikdizin.com,
http://www.arastirmax.com/
Agris : http://agris.fao.org/brief-guide-content-providers

 This journal does not charge APCs (Article Processing Charge) or submission charges.

Announcements

 

Taranma (Indexed)

 
Doğa Bilimleri Dergisi, tarım Bilimleri, Biyoloji ve orman Mühendisliği alanlarında orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Ayrıca, güncel konulardaki davetli derlemelere de yer verilmektedir. Basım dili Türkçe ve İngilizcedir. Hakemli bir dergi olup aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır.  
Posted: 2016-05-22 More...
 
More Announcements...

Vol 19, No 1 (2016)

Table of Contents

TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)

Pıtrak (Xanthium strumariumL.) Bitkisinin Kültüre Alınma Potansiyelinin İncelenmesi
Cüneyt CESUR, Belgün ÇOŞGE ŞENKAL
Yoncada (medicago sativa l.) Kuraklık Stresi ve Tolerantlık Mekanizması
İskender TİRYAKİ
Yerel Yulaf Hatlarının Kahramanmaraş Koşullarındaki Performansı
Kadri ERCAN, Ali TEKİN, Sevgi HEREK, Ayşe KURT, Engin KEKEÇ, Mehmet Fatih OLGUN, Tevrican DOKUYUCU, Ziya DUMLUPINAR, Aydın AKKAYA
Silaj Mikro Florasının Birbirleri İle İlişkileri, Silaj Fermentasyonu ve Kalitesi Üzerine Etkileri
Mustafa KIZILSIMSEK, Adem EROL, Rukiye DÖNMEZ, Bedir KATRANCI
Effects of Different Sowing Arrangements and Nitrogen Applications on Yield And Yield Components Of Oilseed Sunflower In Dryland Conditions
Ayşe Özlem TURSUN, Fatih KILLI
Can We Use A Traditional Unit As A New Component In Scientific Researches?
Aydın AKKAYA, Yağmur ALDEMİR, Bekir ŞİMŞEK, Rukiye KARA, Abdullah Yasin DALKILIÇ, Hasan GEZGİNÇ, Cengiz YÜRÜRDURMAZ, Ziya DUMLUPINAR
Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Bazı Tritikale Hatlarının Çimlenmesi Üzerine Etkileri
Ramazan DOĞAN, Emine BUDAKLI ÇARPICI

BAHÇE BİTKİLERİ (Horticulture)

The Effects of Fall urea Sprays on the Leaf Size and Nitrogen Level of Spur Leaves in Sweet Cherry (Prunus avium)
Hemin Jalil MUSTAFA, Semih ÇAĞLAR
Taze Kesilmiş Baklada Yüksek Dozda Sitrik Asit Uygulamalarının Polifenol Enzim Aktivitesi ve Kalite Üzerine Etkisi
Mehmet Ufuk KASIM, Rezzan KASIM

TOPRAK BİLİMİ (Soil Science)

Kuru Koşullarda Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Yetiştiriciliğinde Gidya Uygulamasının Bazı Toprak ve Bitki Özelliklerine Etkisi
Kadir SALTALI, Ömer Faruk YILDIRIM
Gaziantep Yöresi Tarım Topraklarının Besin Elementi Durumları ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri
Abdussamet KARADUMAN, Kerim Mesut ÇİMRİN

BİTKİ FİZYOLOJİSİ (Plant Physiology)

Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakteri Uygulamalarının Farklı Sulama Seviyelerinde Yetiştirilen Lahanada Fide Gelişimi, Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklerin Etkisi
Aysel SAMANCIOĞLU, Ertan YILDIRIM, Üstün ŞAHİN


ISSN: 1309-1743