Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal Of Natural Sciences

158.218 135.957

Journal Homepage Image

 

 

 

 

International Scientific Indexing (ISI) 

 

Akademik Dizin http://www.akademikdizin.com,
http://www.arastirmax.com/


Agris : http://agris.fao.org/brief-guide-content-providers

 

Announcements

 

Taranma (Indexed)

 
Doğa Bilimleri Dergisi, tarım Bilimleri, Biyoloji ve orman Mühendisliği alanlarında orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Ayrıca, güncel konulardaki davetli derlemelere de yer verilmektedir. Basım dili Türkçe ve İngilizcedir. Hakemli bir dergi olup aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır.  
Posted: 2016-05-22 More...
 
More Announcements...

Vol 19, No 2 (2016)

Table of Contents

TOPRAK BİLİMİ (Soil Science)

Gaziantep Yöresi Tarım Topraklarının Besin Elementi Durumları ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri PDF
Abdussamet KARADUMAN, Kerim Mesut ÇİMRİN

TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)

Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Bazı Tritikale Hatlarının Çimlenmesi Üzerine Etkileri PDF
Ramazan DOĞAN, Emine BUDAKLI ÇARPICI
Silaj Mikro Florasının Birbirleri İle İlişkileri, Silaj Fermentasyonu ve Kalitesi Üzerine Etkileri PDF
Mustafa KIZILSIMSEK, Adem EROL, Rukiye DÖNMEZ, Bedir KATRANCI

TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)

Türkiye’de Karpuz Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Almon Gecikme Modeli ile İncelenmesi PDF
Nusret ÖZBAY, Şenol ÇELİK
Konya İlinde Buğday Üretiminde Kullanılan Tarım İlaçları Piyasa Yapısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma PDF
Fethi Saban ÖZBEK, Halil FİDAN
Elma Üretiminde Pazarlama Etkinliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Isparta Senirkent İlçesi Örneği PDF
Esra ERDOĞAN, Hakan ADANACIOĞLU, Murside Cagla ORMECI KART

SU ÜRÜNLERİ (Fisheries)

Günü Geçmiş Bisküvinin Koi Havuz Sazanı (Cyprinus carpio) Yavru Diyetlerinde Mısır Unu Yerine Karbonhidrat Kaynağı Olarak Kullanımı PDF
Mehmet ORUÇ, Fatma Nida ÇOBAN, Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR

SULAMA (Irrigation)

Investigation of Nitrate Pollution in Groundwater Used for Irrigation in Konya Karapinar Region, Central Anatolia PDF
Gökhan BÜYÜK, Erhan AKÇA, Takashi KUME, Takanori NAGANO

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI (Land Use Planning)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Su Havzalarındaki Doğal Kaynakların İzlenmesi: Elmalı Havzası Örneği PDF
Abdurrahman GEYMEN

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (Forestry Engineering)

Determination of Meteorological Forest Fire Risks in Mediterranean Climate of Turkey PDF
Gülşen KUM, Mehmet Emin SÖNMEZ
Kahramanmaraş Ormanlarının Orman Ekosistemleri İzleme Programı Kapsamında İrdelenmesi PDF
Fatih SİVRİKAYA, Yunus AKGÜN

EKOLOJİ (Ecology)

Toprakta Ağır Metal Gideriminde Solucanların Kullanımı PDF
Emine Erman KARA, Berrak TACİROĞLU, Tufan SAK
Çok Kriterli Karar Verme Analizi ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kullanılarak Su Kalitesinin Değerlendirilmesi PDF
Mustafa Murat KAVURMACI, Abdullah Korkut ÜSTÜN

ENTOMOLOJİ (Entomology)

Arthrobacter (ROA) ve Kadife Çiçeği (Tagetes patula) Ekstraktlarının Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Populasyonuna Karşı Etkinliği PDF
Ramazan ÇETİNTAŞ, Hilmi KARA

BİYOMETRİ (Biometrics)

Japon Bıldırcınlarında Karkas Ağırlığına Etki Eden Bazı Karkas Parça Ölçülerinin Path Analizi ile İncelenmesi PDF
Hakan İNCİ, Şenol ÇELİK, Tugay AYAŞAN


ISSN: 1309-1743